شرکت تولیدی سیم و کابل فرزانه در سال 1393 به ثبت رسیده و در شهرک صنعتی شهرستان هشتگرد واقع در استان البرز آغاز به فعالیت در عرصه صنعت کشور نموده است.سیم و کابل فرزانه با تلاش بی وقفه مدیران و پرسنل، اکنون تنوعی بالغ بر 20نوع محصول در زمینه سیم و کابل دارد همچنین شرکت تولیدی سیم و کابل فرزانه سعی دارد با اجرای سیستم مدیریت کیفیت، خود را در زمره شرکت های پیشگام در تولید انواع سیم و کابل قرار دهد.در این سازمان اجرای رویه های اساسی سیستم مدیریت کیفیت در راس امور قرار دارد.شرکت سیم و کابل فرزانه پاسدار حقوق مشتریان بوده و اولویت دادن به کیفیت و توجه به نیاز ها و انتظارات مشتریان همچنین رعایت استانداردها و حفظ گسترش ارتباطات با پیشروان این صنعت از جمله اهداف این شرکت به حساب می آید.