کابل کنسانتریک

معرفی کابل کنسانتریک استاندارد: ISIRI 3569 & BS 547 & VDE 0271 & IEC 60502 ولتاژ اسمی: 0.6/1kv ساختمان: هادی از جنس مس آنیل شده عایق: از جنس PVC جنس لایه هم مرکز: مفتول‌های مسی با ترکیب مفتول و نوار غلاف: از جنس PVC روکش: از جنس pvc با استقامت کششی کم موارد مصرف: این کابل‌ها جهت توزیع برق در شبکه‌های مشترکین، پست‌های برق و…

ادامه مطلب

سیم نیمه افشان

سیم نیمه افشان استاندارد: ISIRI(607)01,IEC 502 ولتاژ اسمی: 450/750v ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی تابیده شده نرم عایق: از جنس PVC موارد مصرف: در محل‌های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان‌های الکتریکی. از به کار بردن به طور مستقیم در زیر گچ خودداری شود.

ادامه مطلب

کابل کولری

استاندارد: هادی ISIRI 3084 سیم های زیره: ISIRI607 01,607-05 ولتاژ اسمی: 300/450v  ساختمان: هادی از جنس مس تک رشته نرم شده عایق: ازجنسPVCدررنگ های مختلف غلاف: ازجنس PVC برنگ سفید موارد مصرف: برای نصب ثابت در داخل ساختمان هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی ناچیز است.

ادامه مطلب

سیم نایلون

استاندارد: ISIRI(607) 42, IEC 227 ولتاژ اسمی:  300/300v ساختمان: هادی از جنس مس تابیده شده با قابلیت انعطاف پذیری عایق: از جنس PVC موارد مصرف: برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد.

ادامه مطلب

سیم های ارتینگ

معرفی سیم ارتینگ استاندارد: ISIRI(607)06, 02/IEC227 ولتاژاسمی: 300/500v & 450/750v   ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم عایق: از جنس PVC موارد مصرف: در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی استفاده از آن بطور مستقیم زیر گچ مجاز نمی باشد.

ادامه مطلب

سیم های افشان

معرفی سیم های افشان استاندارد: ISIRI(607)06, 02/IEC227 ولتاژاسمی: 300/500v & 450/750v  ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم عایق: از جنس PVC موارد مصرف: در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی استفاده از آن بطور مستقیم زیر گچ مجاز نمی باشد.

ادامه مطلب